Superior Z-cap

Superior Cap Even the finest nuances can be heard.The sound never gets over-edged, really superb naturalness with a somewhat bright top-end.

Jantzen Audio Z - Superior Caps are absolutely high-end components, delivering a natural, almost holographic soundstage. Even the finest nuances can be heard.

We have the 0.1uF to 0.33uF 1200v. and 0.47uF to 22uF 800v.


 

Technical Specifications:
Dielectric:                         Polypropylene
 
Tolerance:                        1%  -  2%
 
Loss angle tan =              0.00002  to   1K
 
Loss angle tan =              0.00001  to  10K

Technical Specifications:

Dielectric:                         Polypropylene

Tolerance:                        1%  -  2%

Loss angle tan =              0.00002  to   1K

Loss angle tan =              0.00001  to  10K

 

ตารางราคา Jantzen Superior Z-cap

Capacitance(uF)   Voltage(Vdc)      D x L (mm)        Price

0.10uF            1200 VDC              16 mm x 43 mm       420

0.22uF            1200 VDC              22 mm x 45 mm       460*หมดค่ะ

0.33uF            1200 VDC              26 mm x 45 mm       490

0.47uF             800 VDC               16 mm x 43 mm       520 *หมดค่ะ

0.56uF             800 VDC               16 mm x 43 mm       560  New !

0.68uF             800 VDC               16 mm x 43 mm       580

1.0uF               800 VDC               19 mm x 43 mm       620 

1.5uF               800 VDC               22 mm x 45 mm       640*หมดค่ะ

2.2uF               800 VDC               26 mm x 45 mm       680 

2.7uF               800 VDC               30 mm x 45 mm       790 

3.3uF               800 VDC               30 mm x 45 mm       840 

3.9uF               800 VDC               30 mm x 57 mm       940

4.7uF               800 VDC               30 mm x 57 mm       990 

5.6uF               800 VDC               36 mm x 65 mm       1040

6.8uF               800 VDC               36 mm x 65 mm       1140*หมดค่ะ

8.2uF               800 VDC               36 mm x 70 mm       1340*หมดค่ะ

10uF                800 VDC               46 mm x 70 mm       1690

12uF                800 VDC               52 mm x 70 mm       1790  

15uF                800 VDC               52 mm x 70 mm       1890  

22uF                800 VDC               52 mm x 70 mm       2890

 

 

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายผ่านระบบตระกร้าสินค้า

 
1. โดยเลือกสินค้าที่ต้องการ (ราคาจะปรับเปลี่ยนไปตามคุณสมบัติของสินค้า)

2. กรอกจำนวนลงในช่อง จำนวน  จากนั้นคลิกปุ่ม หยิบสินค้าใส่ตระกร้า

แล้วเข้าสู่ระบบชำระเงินของทางเว็บไซต์ (รับชำระแบบโอนผ่านธนาคารเท่านั้น)

 

... และหลังจากสั่งซื้อผ่านระบบตะกร้าสินค้าเสร็จท่านจะได้รับใบเสนอราคา

และรายชื่อธนาคารที่ต้องโอนเงิน ไปทาง Email ทันทีหลังจากทำรายการเสร็จ

หรือถ้าไม่สะดวก สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel or Line : 089-515-5788

เมื่อท่านชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว

กรุณาแจ้งยืนยันการชำระเงิน ผ่านหน้าเวปไซต์ (link" ยืนยันชำระเงิน")

เราจะจัดส่งสินค้าให้ท่านทางไปรษณีย์โดยท่านสามารถดูรายละเอียดการจัดส่งได้ที่นี่

การจัดส่งสินค้า

...ทุกขั้นตอนการสั่งซื้อ จะมีการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทาง Email ครับ

420 ฿

สถานะสินค้า

1165 รายการในร้านค้า