Jantzen Cross-cap

 

It is made of one of the best foils in the world produced by Tervakoski Company in Finland.
This capacitor do not make any unpleasant distortion on sound and do not "colour" the sound.
It´s quality is long lasting. Tolerance about 5%.

 

It is made of one of the best foils in the world produced by Tervakoski Company in Finland.

This capacitor do not make any unpleasant distortion on sound and do not "colour" the sound.

It´s quality is long lasting. Tolerance about 5%.

 

 

 

Our MKP Cross Cap capacitors have the best possible electrical and sonic performance, made from one of the best foils in the world, produced by the Tervakoski Company, Finland.

Cross Caps do not make any unpleasant distortion on sound and do not colour the sound and its quality is long lasting. We are happy to have this very fine capacitor produced at a reasonable price level.

 

 

BEST VALUE FOR YOUR MONEY !

- Capacitors are wound from metallized (ZnAl) polypropylene foil.

- Fronts are sprinkled with Zn powder, which guarantees firm contact to terminal leads and are further flooded with epoxy resin.

- The body of the capacitor is firmed by self-adhesive tape.

- Terminal leads are made from round tinned copper wire.

- Capacitor parameters are related to standard IEC 384-16.

- Loss factor at 1 kHz (maximum)

C< l uF : 5 * 104

C> l < 20 uF : 105

C> 20 uF : 105

- Insulation resistance at 1 kHz

C < l uF : 5 * 104 MOhm

C > l < 20 uF : 3 * 104 MOhm

C > 20 uF : 104 Mohm

 

Crosscap ค่า 1.5uf หรือน้อยกว่า สี่ที่ใช้สกรีนจะเป็นสีเงิน ส่วนค่าใหญ่กว่านั้นจะเป็นสีทอง 

  

ตารางราคา Jantzen Cross-cap

 

Capacitance(uF)   Voltage(Vdc)       D x L (mm)           Price

0.10uF                   400 VDC                  7 mm x 18 mm        

0.22uF                   400 VDC                  8 mm x 18 mm           

0.33uF                   400 VDC                  9 mm x 18 mm        

0.47uF                   400 VDC                  11 mm x 18 mm       

0.56uF                   400 VDC                  10 mm x 24 mm       

0.68uF                   400 VDC                  11 mm x 24 mm       

0.82uF                   400 VDC                  12 mm x 24 mm       

1.0uF                     400 VDC                  11 mm x 31 mm       

1.5uF                     400 VDC                  13 mm x 31 mm       

2.2uF                     400 VDC                  16 mm x 24 mm      

2.7uF                     400 VDC                  17 mm x 24 mm       

3.3uF                     400 VDC                  16 mm x 35 mm       

3.9uF                     400 VDC                  16 mm x 35 mm       หมดค่ะ

4.1uF                     400 VDC                  19 mm x 36 mm        (NEW)

4.3uF                     400 VDC                  19 mm x 36 mm       (NEW)

4.5uF                      400VDC                   19 mm x 36 mm       

4.7uF                     400 VDC                  19 mm x 35 mm      

5.1uF                     400 VDC                  20 mm x 36 mm        (NEW)

5.4uF                     400 VDC                  20 mm x 36 mm        (NEW)

5.6uF                     400 VDC                  21 mm x 35 mm       

6.2uF                     400 VDC                  21 mm x 36 mm       (NEW)

6.8uF                     400 VDC                  22 mm x 35 mm       

7.5uF                     400 VDC                  23 mm x 36 mm       (NEW)

8.2uF                     400 VDC                  25 mm x 35 mm       

9.1uF                     400 VDC                  24mm x 36 mm        (NEW)

10uF                      400 VDC                  27 mm x 35 mm       

12uF                      400 VDC                  27 mm x 44 mm       

15uF                      400 VDC                  30 mm x 44 mm      

18uF                      400 VDC                  31 mm x 44 mm     หมดค่ะ 

22uF                      400 VDC                  32 mm x 44 mm       หมดค่ะ

33uF                      400 VDC                  37 mm x 56 mm        

47uF                      400 VDC                  44 mm x 56 mm       

68uF                      400 VDC                  48 mm x 62 mm       (NEW)

82uF                      400 VDC                 56 mm x 62 mm       (NEW)

100uF                    400VDC                   57 mm x 62 mm       

150uF                    400VDC                   47 mm x 110 mm       หมดค่ะ

 

 ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายผ่านระบบตระกร้าสินค้า


1. โดยเลือกสินค้าที่ต้องการ (ราคาจะปรับเปลี่ยนไปตามคุณสมบัติของสินค้า)

2. กรอกจำนวนลงในช่อง จำนวน  จากนั้นคลิกปุ่ม หยิบสินค้าใส่ตระกร้า

แล้วเข้าสู่ระบบชำระเงินของทางเว็บไซต์ (รับชำระแบบโอนผ่านธนาคารเท่านั้น)


... และหลังจากสั่งซื้อผ่านระบบตะกร้าสินค้าเสร็จท่านจะได้รับใบเสนอราคา

และรายชื่อธนาคารที่ต้องโอนเงิน ไปทาง Email ทันทีหลังจากทำรายการเสร็จ

หรือถ้าไม่สะดวก สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel or Line : 089-515-5788
เมื่อท่านชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว

กรุณาแจ้งยืนยันการชำระเงิน ผ่านหน้าเวปไซต์ (link" ยืนยันชำระเงิน")

ทางร้านจะจัดส่งสินค้าเป็นพัสดุลงทะเบียนภายใน 1-2 วันหลังชำระค่าสินค้า โดยคิดค่าจัดส่งครั้งละ 50 บาท และสามารถใช้เลข 13 หลักตรวจเช็คสินค้าได้จากลิงค์ การจัดส่งสินค้า

 

 

 

 

สมัครสมาชิกและสั่งซื้อออนไลน์ครบ 1000 บาท   ฟรี!! ค่าจัดส่งแบบพัสดุลงทะเบียน (ems เพิ่ม 20 บาท) ครับ

 

ทุกขั้นตอนการสั่งซื้อ จะมีการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทาง Email ครับ

 

 

 

0 ฿

สถานะสินค้า

1108 รายการในร้านค้า