Litz Wire Wax Coil 15awg

The Jantzen Audio Litz Wire Wax Coil™ is a true innovation in audio grade inductors. We offer the only Wax impregnated Litz Wire coils on the market. Litz Wire enables inductors to have reduced skin effect and lowered resistance, which in turn offers more dynamic headroom.

 

0,220mH 0,14Ω  7X0,5mm OD-50 / 20mm = 850               Baht/pc


0,270mH 0,16Ω  7X0,5mm OD-53 / 20mm = 900


0,330mH 0,17Ω  7X0,5mm OD-54 / 20mm = 950


0,390mH 0,20Ω 7X0,5mm OD-48 / 30mm = 1000


0,470mH 0,23Ω 7X0,5mm OD-58 / 30mm = 1,050


0,560mH 0,240Ω 7X0,5mm OD-54 / 30mm = 1,150


0,680mH 0,278Ω 7X0,5mm OD-54 / 30mm = 1,250


0,820mH 0,308Ω 7X0,5mm OD-58 / 30mm = 1,350 


1,000mH 0,348Ω 7X0,5mm OD-61 / 30mm = 1,450 


1,200mH 0,385Ω 7X0,5mm OD-61 / 30mm = 1,550


1,500mH 0,45Ω 7X0,5mm OD-68 /30mm = 1,650


1,800mH 0,49Ω  7X0,5mm OD-70 / 30mm = 1,750


 

Inductance accuracy +/- 3% 

 

 

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบาย 2 ช่องทาง

 

แบบแรกซื้อผ่านระบบตระกร้าสินค้า


1. โดยเลือกสินค้าที่ต้องการ (ราคาจะปรับเปลี่ยนไปตามคุณสมบัติของสินค้า)

2. กรอกจำนวนลงในช่อง จำนวน  จากนั้นคลิกปุ่ม หยิบสินค้าใส่ตระกร้า

แล้วเข้าสู่ระบบชำระเงินของทางเว็บไซต์ (รับชำระแบบโอนผ่านธนาคารเท่านั้น)

 

... และหลังจากสั่งซื้อผ่านระบบตะกร้าสินค้าเสร็จท่านจะได้รับใบเสนอราคา

และรายชื่อธนาคารที่ต้องโอนเงิน ไปทาง Email ทันทีหลังจากทำรายการเสร็จ

แบบที่สองสั่งซื้อทางสายด่วน  Tel. 089-515-5788
เมื่อท่านชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว

กรุณาแจ้งยืนยันการชำระเงิน ผ่านหน้าเวปไซต์ (link" ยืนยันชำระเงิน")

เราจะรีบจัดส่งสินค้าด้วยไปรษณีย์แบบพัสดุลงทะเบียนให้ท่านทันที

...ทุกขั้นตอนการสั่งซื้อ จะมีการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทาง Email ครับ
หรือ ติดต่อ สายด่วน Tel or Line : 089-515-5788

 

TECHNICAL INFORMATION

 

 

 

Made from 4N copper wire (Grade 1)

 

 

- Available in 15 AWG (7 x 0.5 mm stranded wires)

- Wax impregnated to illuminate distortion and microphonic effect

- Wire is designed to reduce skin and proximity effect losses in conductors up to frequencies of approx. 1 MHz

- Inductance tolerance: +/- 3%

- Offers improved dynamic headroom and a better surface for the travel of electrons (compared to standard type single-wire inductors)

 

 

 

-

850 ฿

354 รายการในร้านค้า